Keresés:
Műhely

Aktuális szám


Sean O’ Casey: Befelé a polgárháborúba (Mesterházi Márton fordítása)
„Ha abból ítélünk, amit a két párt egymásra mondott, egyetlen becsületes igazmondó, legalább félig keresztény lélek nem maradt a honban. Írország bíbor egét sötétbe borította az egymást mocskoló delegátusok szájából kiböffenő méregteli szavak forrón sistergő föllege. Legtöbbjük éjszaka is ébren fontolta, mi gonoszat mondhatna a többire napköltekor. S a dolog csak rosszabbra fordult, mígnem a fele társaság keze a puska ravaszára feszült, a másik fele társaságé a pisztoly agyát markolta, s aki kimaradt, az minden zsebében kézigránátot dajkált. Istenhez és Írhonhoz híven: hisz továbbra is jártak misére, gyóntak, és mondták a rózsafüzért ad lib.”
Sean O’ Casey: Bajtársak (Mesterházi Márton fordítása)
„És figyelje meg, Mister Yeats, mondom, a mi dolgunk se kevesebb manapság: mert jó példát kell felmutatnunk az ég adta egész nagyvilágnak!”
Sean O’ Casey: A klérus belenyúl (Mesterházi Márton fordítása)
„Sean eltávolodott a túlontúl tevékeny Írországtól, és egyre elégedettebben tevékenykedett önnön magán. Ahelyett, hogy Írország életét akarná alakítani, önnön életét fogja formálni. Gondolatait afölött röpteti majd, amit maga látott és hallott; szemét-fülét nyitva tartja, hogy lássa és hallja, amit az élet cselekszik, amit az élet mondani akar, és ahogyan mondja; az élet, ha részeg, ha józan; ha kórságos, ha kicsattanó; az élet, ha értelmes, ha félbolond; ha jómódú, ha szegény; az élet, amint imába mélyedve térdel, s az élet, amint vad átkot üvölt az égre.”
Mesterházi Márton: Sean O’ Casey
„A válságos ír évtized voltaképp a Nagy Sztrájkkal kezdődött; ekkortól formálódtak azok a félkatonai alakulatok (köztük az író szenvedélyes támogatását élvező Ír Polgárhadsereg), melyek 1916 áprilisában kirobbantották a Húsvéti Fölkelést. (O'Casey látása a gyermekkori szaruhártya-gyulladás miatt nem volt teljes értékű, ezért nem fogott fegyvert). Az angol hadsereg a fölkelést egy hét után leverte, brutális birodalmi megtorlás (kivégzések, börtönbüntetések sora) következett.”

*

Kerék Imre: Négysorosok
    Parafrázis egy Jeszenyin-versre
Podmaniczky Szilárd: Haláltus
Dobai Lil: annyi szó volt
ha ellenkezem
emlékezem
Tönköl József: Kazlak égnek lángolva
A két kezemnél
De nincs asszony-falu se másik
Oláh András: határsértés
Gellén-Miklós Gábor: Megállt az égen
    Meteorológiai előrejelzés
Schneider Éva: Horror
10 m2
Néma Judit: Érted didergek
    Középső nyelvállású, nyílt csókok
    Nyelved Hegyén
Száva Csanád: (golyó)
    (emlék)
Fellinger Károly: Földterasz
    Két felület
Ádám Tamás: Őszi akvarell
    A szigeten
Kácsor Zoltán: Egy mínusz egy
Bíró József: Innen sem más
Tóth Imre: Emlék
    Két év Perzsiában
Gál Ferenc: Ház körüli munkák

*

Méhes Károly: Így süllyedek

*

Geoff Dyder: Camus nyomában, Algériában (Szilágyi Mihály fordítása)
„Camus számára a nők szépsége csak része volt annak a tömérdek érzéki benyomásnak, melyeket elragadtatottan ünnepelt.”

*

Aleksander Kaczorowski: Halak és emberek (Mihályi Zsuzsa fordítása)
„Az apja a háború kellős közepén letépi a sárga csillagot a ruhájáról, és az életét kockáztatva több tucat kilométerre biciklizik Prágától, hogy friss húst szerezzen.”

*

Papp Máté: Facies hippocratica (Tőzsér Árpád: Imágók)
Szalagyi Csilla: Az idő érzéki hálózataiban (Tóth Krisztina: Világadapter)
Komálovics Zoltán: Költészet ellenfényben (Gál Ferenc: Az élet sűrűjében)
Szarvas Melinda: Stúdió és élő hang (Fenyvesi Ottó, MINIMUM Rock & Roll)
Juhász Attila: Rejt, felfed, kitár (Thimár Attila: Időszilánkok)
Szemes Péter: Itt és Ott (Tóth Imre: Exit)
Kovács Krisztina: Kegyetlen játékok (Schreiner Dénes: Mint kagylók, ha bezárulnak)

*

Képek: Vén Mária grafikái