Keresés:
Műhely

Üdvözöljük a Műhelyben


A Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok személyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra, s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a létezés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódásainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. Ezért tartjuk fontosnak a sokféle szemlélet együttes jelenlétét, a műfaji sokoldalúságot, hajdani és mai gondolkodók egymásmellettiségét, legyenek akár magyarok vagy más nemzetek képviselői.

Aktuális szám
Vladimir Nabokov: Puskin – valóság és valószerűség (Szilágyi Mihály fordítása) * Jeanette Winterson: Művészet és élet (Szilágyi Mihály fordítása) * Tandori Dezső: Tematizálatlan * Jász Attila: Árgyélus és a kismadár – Püspöky István (1950-2018) és munkái * Bertók László, Devecseri Zoltán, Juhász Attila, Gülch Csaba, Bíró József, Oláh András, Szentirmai Mária, Szalagyi Csilla, Sütő Csaba András, Ábrahám Eszter, Nagy Rita és Györe Balázs versei * Dobosi Bea és Néma Judit prózái * Hartyándi Mátyás: Öt tiszteletkör az erény oszlopa körül * Pete Krisztián: „Semmi sem árul el többet egy ember életéről, mint a halálának módja” – David Hume élete és halála * Adam Smith, LL.D. levele a nemes William Strahan-hez (Pete Krisztián fordítása) * Eisemann György: A Genezis mint technológia – Jókai Mór travesztiája Jules Verne modorában * Kelemen Lajos: Ágh István, Bödecs László: Kántor Péter, Szemes Péter: Kelemen Lajos, Szarvas Melinda: Bíró Tímea, Perger Gyula: Horváth József és Kemsei István: Sturm László könyvéről * Püspöky István grafikái

Idézetek


„Valójában az a kérdés, melyik művész tudja, mintegy mellékesen, kisebb remekművé változtatni az életet.”
Vladimir Nabokov (Szilágyi Mihály fordítása)


„Az, hogy a művészet gyógyít, nem üres szólam. A művészettel, a művészetért folytatott küzdelemben szentségemmé és erősségemmé vált a nyelv. Máig az, és nem ismerek fájdalmat, amelyet ne tudna enyhíteni a művészet. Kinek a zene, kinek a festészet, nekem elsősorban a versben és prózában megnyilvánuló költészet az, amely áthatol zajon és kínon, tisztító szándékkal felnyitja a sebet, majd fokról fokra megtanítja neki, hogyan gyógyítsa önmagát. A sebeket tanítani kell rá, hogyan gyógyítsák önmagukat.” 
Jeanette Winterson (Szilágyi Mihály fordítása)


„Püspöky István egy javíthatatlan és kategorizálhatatlan szabadulóművész. A konkrétból az elvont gesztusba, és vissza.” 
Jász Attila


„Korszak- és civilizációfüggő, hogy egy társadalom mit tart embertelen bűnnek, vagy éppen erényes tettnek. Kína esetében legalább háromezer éves történelemről beszélünk, ami nem könnyíti meg vizsgálatunkat. A hagyományosan erényként fordított de kifejezés már a Dalok könyvében is kilenc különböző jelentéssel szerepel. Az írásjegy rögzült formájának felépítése az ember szívének és lépéseinek egyenességére utalhat.” 
Hartyándi Mátyás