Keresés:
Műhely

Üdvözöljük a Műhelyben


A Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok személyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra, s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a létezés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódásainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. Ezért tartjuk fontosnak a sokféle szemlélet együttes jelenlétét, a műfaji sokoldalúságot, hajdani és mai gondolkodók egymásmellettiségét, legyenek akár magyarok vagy más nemzetek képviselői.

Aktuális szám
Sean O’ Casey: Befelé a polgárháborúba; Bajtársak; A klérus belenyúl * Mesterházi Márton: Sean O’ Casey * Ádám Tamás, Bíró József, Dobai Lili, Fellinger Károly, Gál Ferenc, Gellén-Miklós Gábor, Kácsor Zoltán, Kerék Imre, Néma Judit, Oláh András, Podmaniczky Szilárd, Schneider Éva, Száva Csanád, Tóth Imre és Tönköl József versei * Méhes Károly prózája * Geoff Dyder: Camus nyomában, Algériában * Aleksander Kaczorowski: Halak és emberek * Vén Mária grafikái

Idézetek


„Ha abból ítélünk, amit a két párt egymásra mondott, egyetlen becsületes igazmondó, legalább félig keresztény lélek nem maradt a honban. Írország bíbor egét sötétbe borította az egymást mocskoló delegátusok szájából kiböffenő méregteli szavak forrón sistergő föllege. Legtöbbjük éjszaka is ébren fontolta, mi gonoszat mondhatna a többire napköltekor. S a dolog csak rosszabbra fordult, mígnem a fele társaság keze a puska ravaszára feszült, a másik fele társaságé a pisztoly agyát markolta, s aki kimaradt, az minden zsebében kézigránátot dajkált. Istenhez és Írhonhoz híven: hisz továbbra is jártak misére, gyóntak, és mondták a rózsafüzért ad lib.”
Sean O’ Casey (Mesterházi Márton fordítása)


„Camus számára a nők szépsége csak része volt annak a tömérdek érzéki benyomásnak, melyeket elragadtatottan ünnepelt.”
Geoff Dyder (Szilágyi Mihály fordítása)„Az apja a háború kellős közepén letépi a sárga csillagot a ruhájáról, és az életét kockáztatva több tucat kilométerre biciklizik Prágától, hogy friss húst szerezzen.”
Aleksander Kaczorowski (Mihályi Zsuzsa fordítása)