Keresés:
Műhely

Üdvözöljük a Műhelyben


A Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok személyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra, s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a létezés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódásainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. Ezért tartjuk fontosnak a sokféle szemlélet együttes jelenlétét, a műfaji sokoldalúságot, hajdani és mai gondolkodók egymásmellettiségét, legyenek akár magyarok vagy más nemzetek képviselői.

Aktuális szám
Bertrand Russell: Önéletrajz – Amerika, 1938–44. * Roberto Bolaño: Emigráció, hontalanság, irodalom * Juan Goytisolo: Szabálytalan szépség * Philippe Delerm: A gyermekkor szellemisége * Bodrogi Sára, Czilczer Olga, Fecske Csaba, Fellinger Károly, Horváth Veronika, Kalász Márton, Máhr Gábor, Marno János, Mohay V. Lajos és Simek Valéria versei * Méhes Károly: A nagybetűs – regényrészlet * Mohás Lívia: A kreativitás veszélyei * Lengyel András: Vágy, kortapasztalat és elbizonytalanodó emberkép (Ignotus Tengerparti alkonyat című verséről) * Petrányi Ilona: Zsidóság és pszichoanalízis Pap Károly gyermeknovelláiban * Eszik Alajos rajzai

Idézetek


„Egy anglikán püspök személyem elleni tiltakozásra buzdított, katolikus papok a helyi bűnözéssel kapcsolatos felelősségemről tartottak előadást a rendőrségen, ahol jóformán mindenki ír katolikus. Egy hölgyet, akinek a lánya a City College valamelyik szakjára járt, és akivel soha nem kerültem kapcsolatba, rábeszéltek arra, hogy indítson pert, mondván, puszta jelenlétem az intézményben rossz hatással van a lánya erkölcseire.”

Bertrand Russell (Kocsis László fordítása)


„...nem hitt országokban, és az egyedüli határok, amiket tiszteletben tartott, az álmok határai voltak, a szerelem és szeretetlenség félelmetes határai, a bátorság és a félelem határai, az etika aranyló határai.”

Roberto Bolańo (Csuday Csaba fordítása)


„Próza? Költészet? Fel sem merül a kérdés az olvasó-hallgatóban, elborítja és megbabonázza a szövegmondás zeneisége. Az emberi szó kifejezőerejének legcsodálatosabb megnyilvánulása.”

Juan Goytisolo (Szilágyi Mihály fordítása)


„Az írás nem más, mint a gyermekkor visszahódítása.”

Philippe Delerm (Rőhrig Eszter fordítása)